Geen geweld

geen geweldEr wordt vastgesteld dat er tijdens voetbalwedstrijden een verhoging is waar te nemen van zowel fysiek als verbaal geweld ten opzichte van de scheidsrechters. Dit is ook een gegeven dat bij jeugdwedstrijden wordt waargenomen.
Daarom worden trainers, afgevaardigden en spelers erop aangewezen dat er onmiddellijk maatregelen zullen worden genomen door de verantwoordelijken van de club.
Aan de supporters wordt gevraagd de ploegen aan te moedigen en een voorbeeld te willen zijn voor alle spelers. Hevig en fanatiek supporteren voor je eigen club moet zeker kunnen, maar dit kan en mag NOOIT een aanleiding of reden zijn voor enig geweld.
Al dragen we misschien niet dezelfde kleuren in ons hart, vriendschap en verdraagzaamheid moet kunnen bestaan onder de supporters, want enkel dan wordt het voetbal terug een feest!
Wees een voorbeeld voor onze jeugdige spelers …

KERNWOORDEN

KSKV Zwevezele dankt zijn sponsors.